Pajala 5-6 april 2003
01.JPG
01.JPG
Vid Kursunpalo-vägen
02.JPG
02.JPG
Slåttermyren Vassikavuoma
03.JPG
03.JPG
Toppnotering på en 
*host* avlyst sträcka
04.JPG
04.JPG
Kan det bli bättre än såhär?
05.JPG
05.JPG
Jupukka, 277 möh.
06.JPG
06.JPG
Jag var först i spåret!
07.JPG
07.JPG
Rastplats längs vägen
08.JPG
08.JPG
En mindre sluttning
09.JPG
09.JPG
Ingvar kommer ångandes 
med Ockelbon
10.JPG
10.JPG
Operation viltvård, en 
saltsten placeras ut
11.JPG
11.JPG
Måste röja lite fri 
sikt från älgtornet
12.JPG
12.JPG
Reklam för 
Ockelbo 8000?
13.JPG
13.JPG
Efter jag hunnit fika 
kom Ingvar också fram...
14.JPG
14.JPG
...och var svettig.
15.JPG
15.JPG
Leden mot Sattajärvi
16.JPG
16.JPG
Min matta är INTE 
snäll mot leder... :(
17.JPG
17.JPG
Välskyltat! Tack för det!
18.JPG
18.JPG
Ett till bra exempel 
på skyltning!
19.JPG
19.JPG
Leden vid Liviöjärvi
20.JPG
20.JPG
Var detta sista turen
för säsongen?