Pajala påsken 2004
01.JPG
01.JPG
Ingvar tuffar på 
med Ockelbon
02.JPG
02.JPG
Hyfsat före!
03.JPG
03.JPG
15 min senare, en 
Ockelbo anländer
04.JPG
04.JPG
Dagens uppgift: 
flytta tornet
05.JPG
05.JPG
Ibland är en dubbelbandare 
bra att ha
06.JPG
06.JPG
Tornet flyttat!
07.JPG
07.JPG
Välbekant korsning
08.JPG
08.JPG
Välbekant 
ledstandard :)
09.JPG
09.JPG
Älgtornet "Hilton"?
10.JPG
10.JPG
Härligt väder :)
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
Chefsmekanikern anländer
14.JPG
14.JPG
15.JPG
15.JPG
Trasig dämpare
16.JPG
16.JPG
Provisorisk lagning. Detta
stag fanns i Ockelbons
verktygslåda - bland
mycket annat av typ
bra att ha.