Skotersidan - några gubbar som har skoj

Packpulka

Ante byggde om sin kälke till en pulka. Nu återstår att testa bygget för att se om det funkar lika bra som det ser ut:

Image
Grunden är en packkälke som svetsats om och försetts med en pulk-box

Image
Plats för en 20l jeepdunk att sälja till törstiga individer Wink

Image
Gott om plats att stuva grejer! När drar vi?